Frivilliga Radioorganisationen

FRO Gävleborg

FRO Gävleborg

Kontaktinformation

FRO Gävleborg
Nilsson
Svalörtsvägen 8
80638 Gävle
E-post: gavleborg@fro.se
Tel: 0703233232

Välkommen till FRO Gävleborg

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

Varje vecka träffas vi och delar med av oss den kunskap vi besitter, både teoretiskt och praktiskt. Mestadels kretsar diskussionerna naturligt kring radiokommunikation. Men under 2016 har föreningarna i FRO Gävleborg även haft grundläggande lödkurs, Arduino genomgång och föredragningar om Linux och virtualiserade datormiljöer.

Kompetensen är alltså bred så har du det ett teknikintresse och vill göra en insats för samhället är chansen stor att du får ett bra utbyte inom FRO. Det finns även många kurser tillgängliga på nationell nivå, både med civil och militär inriktning.

 

bildhuvudsida

Deltagare på lödkursen som hölls våren 2016.

 

 

Förbundsstyrelens arbetsmöte 3/5 2020

Gävleborgs förbundsstyrelse hade den 3/5 2020 ett arbetsmöte där man framförallt gick igenom hur man ställde sig till Rikstämmans propositioner och motioner. Dessa förslag kommer nu att delges avdelningarna och som får inkomma med sina synpunkter.

 

Praktiska detaljer som medlemshantering och överlämningar togs också upp.

Valberedningen söker kandidater

Valberedningen för FRO Gävleborg söker redan nu kandidater till posterna kassör och två ordinarie ledamöter som kan tillträda vid årsmötet 2020.

Det vore mycket bra om om en ny tilltänkt kassör kan gå parallellt med nuvarande kassör från och med november för att lära sig rutinerna, speciellt runt hanteringen av medlemsavgifter.

Nominera dig själv eller någon annan genom att kontakta valberedningen nedan

Peter Johansson (peter.johansson@fro.se)
Jon Berglund (jon.berglund5@hotmail.com)
Fredrik Nilsson (a.fredrik.nilsson@gmail.com)

Kurser i Höllviken

 

I slutet på juli var det återigen kurser i Höllviken. Ca 100 personer deltog från hela landet i de olika kurserna som hölls. Från Gävle deltog Fredrik Nilsson (undertecknad) och Simon Sundell i kursen GU  Signalist 1.

En mängd olika moment gicks igenom för att få en grund som signalist i Hemvärnet. Stämningen var god och det var roligt att få träffa andra med samma intresse för att hjälpa till i samhället om så skulle behövas. Med varierande bakgrund manades det stundtals till skrattfest då vissa livserfarenheter avhandlades utanför lektionstid.

Bilden nedan visar ett övningsmoment där en högantenn reses.

IMG 1238 2

Ta en titt i utbildningskatalogen och kontakta FRO om du är intresserad av att gå en kurs. 

/Fredrik Nilsson

Nationaldagen i Gävle

Alla Frivilligorganisationer samlas kll 11 på nationaldagen i Krusenstiernas alle i Boulognerskogen. Detta för att gemensamt rekrytera nya personer till vår verksamet.

Kontakt: Kenneth Friskman 072-547 86 90

Familjedag i Högbo bruk

Lördagen den 13 maj kl 11-14 kommer FRO Gästrikland i samarbete med Civilförsföreningen i Sandviken att anordna en familjedag i Högbo Bruk. Platsen kommer att vara vid kolmilan.

Aktiviteter kommer att vara göra upp eld, baka pinnbröd, vilsestig, tipspromenad, korvgrillning. FRO kommer att demonstrera amatörradio och informera om sin verksamhet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök