Sambandsövningen i Gävle

Torsdagens sambandsövning gick av stapeln enligt plan. Bra väder underlättade även en hel del.

5 grupper fanns under kvällen lokaliserade på olika platser i och runt Gävle i syfte att etablera kontakt med varandra.

Flera grupper fick också kontakt med varandra och erfarenheterna från denna övning tar vi med oss i vår fortsatta verksamhet.