FRO Gävleborg på Facebook

FRO Gävleborg finns numera också på Facebook. Besök oss gärna där

FRO Gävleborgs Facebook-grupp

Men var inte oroliga för dessa nymodigheter, http://gavleborg.fro.se  är och förblir vår formella informationskanal. ;-)