Nationaldagen i Gävle

Alla Frivilligorganisationer samlas kll 11 på nationaldagen i Krusenstiernas alle i Boulognerskogen. Detta för att gemensamt rekrytera nya personer till vår verksamet.

Kontakt: Kenneth Friskman 072-547 86 90