Valberedningen söker kandidater

Valberedningen för FRO Gävleborg söker redan nu kandidater till posterna kassör och två ordinarie ledamöter som kan tillträda vid årsmötet 2020.

Det vore mycket bra om om en ny tilltänkt kassör kan gå parallellt med nuvarande kassör från och med november för att lära sig rutinerna, speciellt runt hanteringen av medlemsavgifter.

Nominera dig själv eller någon annan genom att kontakta valberedningen nedan

Peter Johansson (peter.johansson@fro.se)
Jon Berglund (jon.berglund5@hotmail.com)
Fredrik Nilsson (a.fredrik.nilsson@gmail.com)