Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Signalist 1 2047421, Göteborg (2020-10-01 - 2020-10-18 )

Kursen är del 1 av 3 i befattningsutbildning för stabssignalist i hemvärnet Den innehåller grundläggande utbildning om de metoder och den materiel som används för samband och ledning inom hemvärnet. Den omfattar signaleringens grunder, Ra 180-systemet, signalskydd, trådtjänst, expeditionstjänst samt karttjänst med lägesangivning. Kunskaper och färdigheter följs upp genom radiotrafikövningar.

Kursen omfattar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö. Obligatorisk närvaro.

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.

Förkunskapskrav: Militär grundutbildning, lägst GU-F.

Kursen körs i två delar: Del 1 2020-10-01--04 och del 2 2020-10-15--18.

Sista dag för ansökan: 19 juli 2020

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök